top of page

Hatha ioga

Hatha yoga

L’objectiu principal del Hatha Ioga és aconseguir la integració del cos, l’emoció, la ment i l’esperit.

Es treballa en un espai d’intimitat a partir d’una mirada cap a l’interior desenvolupant l’actitud d’acollir les sensacions del cos amb molt de respecte i cultivant l’actitud d’acceptació tan de les resistències com dels nous espais que es van obrint. La pràctica sistemàtica de les postures, la relaxació, els exercicis respiratoris i la meditació milloren el funcionament del cos augmentant la seva vitalitat i salud. El ioga permet regular els efectes negatius de la tensió, l'ansietat i l’estrès.

El moviment que es fa en una classe de ioga, segueix el ritme de la respiració i així, es va trobant la lentitud necessària que fa que augmenti l’atenció en el present. La sessió de Ioga és el contacte amb el moviment lent, el silenci, la quietud, l’atenció i la relaxació, és l’art d’estar atent fent el mínim esforç tan en el moviment, com en la respiració i el pensament. És un viatge que porta al practicant a un estat de plenitud i calma.

Fent Ioga s’estimulen i es drenen els plexes nerviosos, els òrgans, les vísceres i les glàndules hormonals. S’allibera l’espai per tal que flueixin totes les circulacions. D’aquesta manera el ser humà pot acollir i transmetre les fluctuacions vitals sense interferències. Així, es restableix la condició humana innata d’autoregulació organística.

La pràctica del Ioga es converteix en una eina excel·lent per a calmar els reflexos condicionats i els pensaments que estan relacionats amb l’entramat emocional i amb tot el sistema de creences. La percepció d’un mateix i de l’altre es torna més nítida i per tan les relacions es tornen més genuïnes. El Ioga és una pràctica de vida que busca la comprensió i la realització de l’ésser humà. Ajuda a desenvolupar un observador intern que permet adonar-se dels automatismes del caràcter i calmar les seves reaccions. És el testimoni que de mica en mica va clarificant les diferències entre la il·lusió i la realitat.

 

bottom of page